اخبار

بزرگترین تولید کنندگان مطرح صنعت کامپوزیت

بزرگترین تولید کنندگان مطرح صنعت کامپوزیت

بزرگترین تولید کنندگان مطرح صنعت کامپوزیت

۱۴:۲۷
۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹
شرکت رزین هنر (تولید کننده انواع مصنوعات فایبر گلاسی)

شرکت رزین هنر (تولید کننده انواع مصنوعات فایبر گلاسی)

شرکت رزین هنر (تولید کننده انواع مصنوعات فایبر گلاسی)

۱۶:۴۸
۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹